Uw dak verhuren

Protium werkt aan de energietransitie. Door daken van agrariërs, ondernemers en kassen om te zetten in zonne-energiecentrales, dragen wij bij aan het duurzaam maken van onze energievoorziening. Voor Protium maakt een schuin dak of een plat dak niet uit, het gaat om het oppervlakte. Ook de orientatie van het dak is voor ons niet van belang, Noord-Oost-Zuid-West voor elk dak een oplossing.

Het laten plaatsen van een zonne-energiecentrale is een ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend proces. Alleen de juiste combinatie van een SDE++ subsidieaanvraag, de beste installatie en vakmensen, de juiste vergunningen en financiering zorgt ervoor dat de zonne-energiecentrale rendabel is. Protium ontzorgt dit hele proces voor u. Door uw dak of grond aan ons te verhuren maakt u direct rendement zonder dat u zelf hoeft te investeren. U heeft gegarandeerde huurinkomsten voor een periode van 15 of 25 jaar en na deze periode wordt de hele zonnepanelen-installatie aan u overgedragen.

Weten wat uw dak oplevert?

Wilt u weten wat uw dak oplevert en of het interessant is voor u om uw dak te verhuren aan Protium? Vul de quickscan in en ontvang een aanbod.

Voor wie

Dak verhuren 1

Dakhuur in de Glastuinbouw

Kassen en bijbehorende werkruimte beschikken vaak over grootschalig dakoppervlakte. Een kas kan met eenvoudige aanpassingen omgebouwd worden tot een zonne-energiecentrale.

Er zijn meerdere mogelijkheden om zonnepanelen in het dek van uw kas te plaatsen. Protium huurt daken in de glastuinbouw.

Meer Weten?

Dak verhuren 2

Dakhuur voor Agrarische sector

Om de agrariërs compleet te ontzorgen heeft Protium een Dakhuur constructie ontwikkeld. In deze constructie maakt u als verhuurder een mooi rendement zonder te investeren.

Na de verhuurperiode draagt Protium een goed werkend systeem kosteloos aan u over, waarna er nog voor minimaal 10 jaar een mooie stroomopbrengst wordt gerealiseerd.

Meer weten?

Dak verhuren 3

Dakhuur voor Ondernemers

Als u belegt in vastgoed of ondernemer bent met een groot pand kunt u uw dak verhuren. Wij huren dakoppervlakte voor 16 of 25 jaar.

Als u zich liever focust op uw onderneming maar toch wilt verduurzamen kunt u uw dak verhuren. U ontvangt rendement zonder dat u hoeft te investeren in tijd en geld. Daarbij draagt u met uw dakoppervlakte bij aan de energietransitie. 

Meer weten?

Veelgestelde vragen (FAQ)

Mijn dak verhuren, wanneer kom ik in aanmerking?

Uw dak komt al in aanmerking vanaf 2000m2. Of het een dak van een bedrijfsgebouw, kas of stal is, zolang het oppervlakte groot genoeg is komt u in aanmerking. Ook de oriëntatie van het dak maakt niet uit. Een dak georiënteerd op het noorden en zuiden kon vroeger alleen gebruikt worden aan de zuidzijde. Echter door innovaties in de PV markt is het ook mogelijk om een groot deel van de noordzijde ook te benutten voor zonnepanelen. Daken georieteerd op het Oosten en Westen zijn goed in te zetten voor zonnepanelen. 

Heeft u interesse om uw dak te verhuren? U kunt uw gegevens achter laten, langs komen op ons kantoor in Groningen of telefonisch contact opnemen. Ook komen wij graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. 

Is mijn dak wel geschikt voor zonnepanelen?

Als u veel vierkante meters dakoppervlakte heeft is uw dak al snel interessant voor zonnepanelen. Het maakt tegenwoordig steeds minder uit of uw dak georienteerd is op het zuiden. Het oosten en westen en zelf het noorden is met nieuwe technieken interessant voor zonnepanelen. Om voor een dakhuur in aanmerking te komen heeft u wel een minimaal aantal vierkante meters nodig. Doordat ontwikkelkosten en de netinpassing kostbare trajecten zijn moet het dak groot genoeg zijn om deze kosten terug te verdienen. Wij huren dakoppervlakte vanaf 2000 m2. Mocht u al beschikken over een grootverbruik aansluiting (3x250a of groter) dan zijn dakoppervlaktes vanaf 1000m2 ook haalbaar. 

Vooraf zal Protium altijd een constructeur langs sturen om te kijken naar de draagkracht van het dak. Daarbij sturen wij een onafhankelijk dak-inspectiebureau langs die kijkt naar de verwachtte levensduur van het dak. De zonnepanelen hebben een levensduur van meer dan 25jaar. Het is dan ook belangrijk dat het dak ook 25 jaar mee gaat. 

Wilt u weten wat uw dak oplevert dan kunt u onder aan de pagina de quickscan invullen.

Ik heb nog asbest wat nu?

De overheid wil in 2024 alle daken met  asbest verbieden. Door de hoge kosten, die bij schade door asbest gepaard gaan, verhogen verzekeringsmaatschappijen nu al hun premies. Sommige verzekeringsmaatschappijen gaan zelfs al een stap verder dan de overheid en verplichten dakeigenaren met asbest, om in 2020 een saneringsplan in te dienen. Dienen deze eigenaren geen saneringsplan in dan vervalt de dekking op schade door asbest. Met een onverzekerd asbest-dak is het lastig om een hypotheek te krijgen.

In oktober 2019 werd bekend dat het wettelijke verbod niet doorging. Echter wil de overheid asbestsanering stimuleren en komt er een nieuw fonds waaruit goedkope leningen worden verstrekt. Dit kan tot en met 2028. Om mensen en ondernemers te stimuleren om in actie te komen.

Dakhuur in combinatie met asbestsanering

Het verwijderen van asbest en het plaatsen van een nieuw dak is kostbare investering. Met onze dakhuur-constructie kan Protium direct vooraf mee-investeren in het verwijderen van asbest waardoor u als agrariër of ondernemer de focus op uw core-business kunt houden. Vervolgens zal er een nieuw dak worden geplaatst waarop vervolgens de zonnepanelen gemonteerd gaan worden.

Wilt u meer weten over deze constructie of wilt u weten of uw dak hiervoor in aanmerking komt neem dan vrijblijvend contact met ons op of vul de quickscan in op onze website. Onze medewerkers komen graag bij u langs om alles helder uit te leggen.

Grond of veld verhuren?

Ook als u een stuk grond heeft, waar u geen gebruik van maakt of wat weinig oplevert, kunt u bijdragen aan de energietransitie. Protium kan uw weiland, veld of braakliggend terrein huren en ook hierop zonnepanelen plaatsen. Wilt u weten of uw dak of stuk grond in aanmerking komt voor huurmogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Welke producten komen op het dak?

Vanuit Protium hebben wij veel tijd gestopt in het uitzoeken van de juiste producten. Wij vinden dan ook dat Protium nu de beste mix heeft gevonden voor dergelijke projecten. Het verdienmodel van Protium richt zich op 16 jaar dakhuur echter is onze doelstelling het verduurzamen van de maatschappij. Mede hierdoor kiest Protium er voor om vooraf een grotere investering te doen om een kwalitatief betere installatie te plaatsen. Protium investeert in de laatste fase van de dak huurperiode in nieuwe omvormers.

In de zonnepanelenbranche wordt veelal gesproken over wattpiek prijzen, de ene installateur kan voor een lagere wattpiek prijs het project bouwen dan de ander. Echter gaat het uiteindelijk om het rendement van het systeem. Doordat wij vooraf veel onderzoek hebben gedaan naar de producten zorgen wij er voor dat het systeem optimaal presteert. Hierdoor kunnen wij de hoogste dakhuur in de markt waarborgen. 

Wat als ik mijn bedrijf of stallen verkoop?

Protium is zich bewust van het feit dat 16 jaar een lange periode is en dat u als argrariër niet altijd weet hoe de wereld er over 5 of 10 jaar uitziet. Onze contracten en aktes kunt u mee verkopen naar de nieuwe eigenaar. Doordat er een gegarandeerde huurstroom op het dak rust zorgt dit vaak zelfs voor een hogere taxatie.

Mocht u het systeem toch over willen nemen dan kan dit ook. Wij hebben hiervoor een overnamestaffel in onze exploitatie berekening verwerkt. Deze overnamestaffel geeft de prijs weer die aan het einde van een jaar moet worden betaald om het systeem over te nemen.

Hoe zit het met onderhoud?

Protium is verantwoordelijk voor het onderhoud van de systemen. Het PV-systeem wordt op afstand gemonitord mochten foutmeldingen zich voordoen dan zal Protium deze adequaat oplossen. Ook zal Protium eens in de zoveel tijd het systeem reinigen.

Wie is verantwoordelijk voor de grootverbruikaansluiting?

Mocht er nog geen grootverbruikaansluiting aanwezig zijn dan is Protium verantwoordelijk voor de grootverbruikaansluiting. Mocht er al een bruikbare grootverbruikaansluiting aanwezig zijn dan wordt de verantwoordelijkheid vastgelegd in een overeenkomst.

Op het moment dat wij investeren in een nieuwe grootverbruikaansluiting zijn wij van Protium ook verantwoordelijk voor alle kosten die daar bij komen kijken. Ook de jaarlijkse terugkerende kosten zoals het vastrecht.

Zonnepanelen verzekeren, hoe werkt dat?

Installaties worden naar nieuwwaarde verzekerd. Schade die ontstaat door de PV-installatie aan het pand is verzekerd. Protium verzekerd ook de misgelopen inkomsten mee.

Protium zorgt dat de PV-installatie en toebehoren gedurende de huurperiode tegen nieuwwaarde verzekerd zijn. Er wordt gewerkt met een speciale verzekeraar die veel ervaring heeft met het verzekeren van grootschalige PV-installaties. De verzekering dekt schade ontstaan door bijvoorbeeld hagel, storm, overspanning, blikseminslag, diefstal, vandalisme of/en brand.

Schade die ontstaan is door toedoen van de PV-installatie wordt gedekt door de PV-aansprakelijkheidsverzekering tot €2.500.000,-, €5.000.000,- of €10.000.000,-. Ook dekt de verzekering opbrengst- verlies door schade aan de installatie.

Wat is het rendement?

Doordat u als ondernemer of belegger zelf geen investering doet in het zonnepanelen systeem is het eigenlijk lastig uit te drukken wat het daadwerkelijke rendement is. 

In euro’s is dit iets eenvoudiger uit te drukken. Een dak van 6000m2 levert al snel €16.000 per jaar op. Daarbij levert u als ondernemer een bijdrage aan de energietransitie en zetten we gezamelijk een stapje richting een betere wereld.