Protium en Solarfields slaan de handen ineen! 1
Protium en Solarfields slaan de handen ineen! 2

Groningen, 6 februari 2020 – Solarfields en Protium, producenten van duurzame energie, starten per 1 februari 2020 een partnership voor de realisatie van 50 MW aan grootschalige zonnedaken. De zonnedaken liggen verspreid over Nederland.

Met het oog op het verkorten van de realisatietijd van projecten, besluiten de van oorsprong Groningse organisaties de krachten te bundelen. Het resultaat is een bijdrage aan de versnelling van de energietransitie, een onderwerp waar beide partijen een groot belang van in zien.

Gerben Smit, directeur van Solarfields licht toe:

“Om inhoud te geven aan de energietransitie, zullen we op diverse manieren duurzame energie moeten opwekken. Voor zon betekent dit dat we zowel op land als in de bebouwde omgeving oplossingen moeten realiseren. Naast grond en carports zijn daken een belangrijke locatie voor onze projecten. Deze samenwerking benadrukt onze ambitie om binnen nu en 10 jaar voor ruim 1 miljoen huishoudens duurzame energie op te wekken.”

Matteo Santini, oprichter en directeur van Protium, vertelt met trots:

“Ik geloof echt in deze samenwerking. In deze jonge markt kunnen partijen enorm veel van elkaar leren. Door onze krachten te bundelen worden niet dezelfde fouten gemaakt en kan er slagvaardig worden ontwikkelt. De energietransitie is iets wat wij samen moeten doen. Met deze samenwerking zet Protium een goede stap, om zo veel mogelijk daken om te bouwen naar duurzame energie bronnen. Met Solarfields heeft Protium een betrouwbare partner gevonden met een gezamenlijk belang.”

50 MW Dakprojecten

De eerste 2,5MW wordt direct bij ingang van de samenwerking gerealiseerd in de vorm van vier dakprojecten. Het dakoppervlakte bedraagt ruim 15000 m2. Met deze vier projecten wordt zo’n 2,2 miljoen kWh per jaar opgewekt. Dit betekent dat zo’n 780 huishoudens van groene stroom worden voorzien.

Protium

Protium is een producent van duurzame energie die gespecialiseerd is in het omzetten van daken naar zonne-energie systemen. Door daken een tweede bestemming te geven bouwt Protium aan het doel om in 2025 500 MW aan duurzame zonne-energie systemen op dak te hebben gerealiseerd. Dit moet jaarlijks genoeg stroom voor 160.000 huishoudens opwekken.

Solarfields

Solarfields is een producent van duurzame energie en realiseert zonne-energie systemen. Het bedrijf is marktleider op het gebied van grootschalige grondgebonden zonneparken. Solarfields realiseert zonneprojecten op verschillende type locaties zoals grond, daken, voormalig vuilstortlocaties en parkeerplaatsen. Allemaal met het doel Nederland verder te verduurzamen en in 2030 schone energie te leveren aan 1 miljoen huishoudens.

Protium en Solarfields slaan de handen ineen! 1
Protium en Solarfields slaan de handen ineen! 2