Over Protium

In Nederland wordt hard gewerkt aan het duurzaam maken van onze energievoorziening,  de energietransitie. Wij geloven in een aanpak waarbij verschillende partijen dit gezamenlijke, duurzame belang nastreven. We werken vanuit een gedegen technische, financiële en organisatorische basis. Dat doen wij samen met u als eigenaar van een dak of veld en met installateurs, leveranciers, investeerders en netwerkbedrijven.

Door daken en stukken grond, zoals braakliggend terrein, om te zetten in zonne-energiesystemen, draagt Protium bij aan de energiedoelstellingen. Samen met de grond- en dak eigenaren zorgen wij voor haalbare en realistische businessmodellen. Wij werken uitsluitend met de nieuwste (Tier 1) panelen, waarbij de levensduur en kwaliteit van de installaties de hoogste prioriteit heeft.