SDE++ subsidie 2021

SDE++ subsidie in 2021 voor Zon-PV

De stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE++ 2021) ondersteunt ondernemers bij het opwekken van hernieuwbare energie. Samen met u wil het ministerie van economische zaken ons land duurzamer maken door steeds meer elektriciteit op te wekken uit duurzame energiebronnen zoals biomassa, geothermie, waterkracht, windenergie en zonne-energie.

De subsidieregeling is voor geheel ondernemend Nederland van MKB tot grote bedrijven, instellingen en non-profitorganisaties. De SDE++ subsidie wordt verstrekt door de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO)

In 2020 werd de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij is dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie.

SDE++ subsidie 2021 1

Hoe werkt SDE++ 2021 subsidie?

Energie opwekken uit duurzame bronnen – zoals via zonnepanelen – is vaak duurder dan energie opwekken uit fossiele brandstoffen. Daarom vergoedt de SDE++ subsidie tot een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie, ook wel de onrendabele top genoemd. Het is een subsidie voor de hoeveelheid opgewekte duurzame energie met een looptijd van 15 jaar.

De SDE++ levert een belangrijke bijdrage aan het kosteneffectief realiseren van het streven van het kabinet naar 49% CO₂-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

De openstellingronde van de SDE++ vindt plaats van 21 september t/m 14 oktober 2021. Hiervoor is een budget van € 5 miljard beschikbaar gesteld, hetzelfde bedrag als voor de ronde in 2020.

In de video aan de linker kant is te zien hoe de SDE+ subsidie er in 2020 er uit zag. Dit geeft een helder beeld hoe de subsidie werkt.

 

Veelgestelde vragen

Hoe vaak kan er SDE++ subsidie worden aangevraagd?

In 2021 zullen er twee SDE rondes zijn. Er is door Minister Wiebes een extra SDE+ ronde ingevoerd zoals deze was in de oude vorm. Daarnaast zal er in september één ronde SDE++ subsidie worden geopend.

Wat is het budget van de SDE++ subsidie?

Het budget voor de SDE++ najaarsronde van 2021 zal €5 miljard bedragen. 

Hoe wordt de SDE++ subsidie aangevraagd?

Protium dient hiervoor altijd een haalbaarheidsstudie in te leveren bij de RVO. Dit bestaat uit een volledig exploitatiemodel, een financieringsplan en een transportindicatie.

Wie vraagt de subsidie aan?

Er zijn veel verschillende visies op welke wijze u de SDE++ subsidie moet aanvragen. Er zijn adviesbureaus die aangeven dat u de SDE++ subsidie op uw eigen naam kunt aanvragen. Dit kan, echter kunt u later – zoals veel adviesbureau’s wel aangeven – de subsidie niet overschrijven naar een ontwikkelaar.

De RVO schrijft geen beschikkingen over waardoor ontwikkelaars moeten werken met een onzekere factor. De reden dat de RVO geen SDE++ beschikkingen overschrijft is omdat de RVO ervan uitgaat dat u voordat u de aanvraag doet, exact weet op welke wijze het project gerealiseerd wordt. Er dient immers een haalbaarheidsstudie te worden gemaakt waarin de financiering van het project wordt verantwoord. Dat het in de praktijk anders werkt maakt de RVO in deze niet uit. 

Om een dak/ project gereed te maken voor zonnepanelen dient er aardig wat te worden voorbereid. Zo moet de netinpassing op tijd worden geregeld, moeten er constructie berekeningen worden gemaakt, worden er plannen gemaakt om het dak gereed te maken voor een langdurig traject, er start een financieringstraject. In de praktijk komen veel van deze werkzaamheden tegelijk op je af waardoor er soms beslissingen moeten worden genomen terwijl er nog niet voldoende zekerheid is of het project ook daadwerkelijk doorgaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de netinpassing, er zijn aardig wat gebieden in Nederland waar er nauwelijks capaciteit op het net aanwezig is om terug te leveren. Zonder teruglever-contract is een project niet haalbaar. Om dit risico eruit te halen tekent en betaald Protium als ontwikkelaar in een vroeg stadium de contracten.

Op het moment dat de SDE++ beschikking niet op de naam van Protium staat maar op de naam van de dakeigenaar is het voor Protium niet haalbaar om al deze tijd en kosten te investeren zonder dat er enige zekerheid aanwezig is. Op het moment dan een SDE++ beschikking op de naam van Protium staat zullen wij er alles aan doen om een project te laten slagen. Elk project dat wordt gestart krijgt dezelfde aandacht of het nu een project van 1400 modules is of een project van 20.000 modules.

Wij adviseren u om voordat de SDE++ subsidie aanvraag wordt ingediend helder te hebben op welke wijze u het traject wil starten.

Doet u dit na toekenning dan komt het helaas geregeld voor dat mooie projecten niet binnen de realisatie termijn gerealiseerd worden waardoor alle energie voor niets is geweest.

Is de subsidie overdraagbaar?

Vanuit de RVO wordt hier heel zwart wit naar gekeken. Is de subsidie toegekend aan u als eigenaar, dan is de kans klein dat u de subsidie kunt overschrijven naar een andere partij zoals Protium.

Ook al zouden we willen, staat de subsidie op onze naam dan is het antwoord “nee”. Wij vragen subsidie aan en zullen hiervoor een haalbaarheidsstudie, een financieringsplan en transportindicatie aanleveren. De RVO beoordeeld deze aanvraag, en zal dus niet meewerken in de overschrijving.

Een overschrijving is eenvoudiger op het moment dat het project al gerealiseerd is. 

Kan dakhuur alleen maar met SDE++ subsidie

Op dit moment zijn dakhuur projecten niet rendabel zonder SDE++ subsidie. Productprijzen dalen door efficiënter fabriceren. Echter stijgen de installatie prijzen en daalt het subsidiebedrag elke ronde. Doordat dakprojecten hoge ontwikkelkosten hebben voor bijvoorbeeld het gereed maken van het dakoppervlakte en de netinpassing verwachten wij het komende jaar nog geen dakhuurprojecten te kunnen uitvoeren zonder SDE++ subsidie.